Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees voor de eerste afspraak de algemene voorwaarden goed door.

 1. Bij het maken van een eerste afspraak zal u worden gevraagd het intakeformulier ingevuld en ondertekend mee te nemen. Hierin word gevaagd  naar naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en de naam van uw huisarts.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij op het intakeformulier en tijdens de intake verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie (bijvoorbeeld: ziekte, aandoening, medicijngebruik e.d.) van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 4. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Zonder schriftelijke toestemming worden medische gegevens nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Anmo “praktijk voor therapeutische massage” word geen medische diagnoses gesteld. Hiervoor zult u worden door verwezen naar de huisarts, fysiotherapeut of specialist.
 6. Anmo “praktijk voor therapeutische massage” is aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, Licentienummer L2142, waardoor het klacht en tuchtrecht van toepassing is. Het spreek voor zich dat wij ons uiterste best doen om onze cliënten tot dienst te zijn en te helpen. Heeft u toch een klacht waar we samen niet uit komen kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Kijk hiervoor op https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht/
 7. Bij koorts of een besmettelijke ziekte kan er geen massage plaats vinden.
 8. Bij hoge bloeddruk, ziektes en aandoeningen is het verstandig eerst uw huisarts te raadplegen alvorens u een afspraak maakt.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Het annuleren van afspraken binnen 24 uur worden in rekening gebracht, behalve bij overmacht.
 10. Anmo “praktijk voor therapeutische massage” is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Is Praktijk Anmo gesloten (bijvoorbeeld: door ziekte of vakantie) adviseren wij u een afspraak te maken bij een Fysiotherapeut in uw omgeving.
 12. Tijdens de eerste afspraak zal samen met u worden afgesproken welke technieken nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Als u een vervolgafspraak maakt om hiermee aan de slag te gaan gaat u akkoord om de behandeling uit te voeren zoals afgesproken.